SportID otsib treenereid!

SportID otsib nelja treenerit Tallinnas, kes oleks valmis esialgu kaks korda nädalas harrastajate treeningrühmadega tööd tegema. Sügisest 2017 vajame treenereid majandama järgmiseid treeningrühmasid:

  • korvpall
  • jalgpall
  • võrkpall
  • saalihoki

Positsioon on sobiv lisatööna tegemiseks antud ala harrastajatele Treeneri kutsekvalifikatsioon on kindlasti eeliseks, kuid kõige olulisem pole antud juhul mitte niivõrd treeneri võimekus hoolealuseid võimalikult kõrgele sportlikule tasemel viia, vaid kohusetundlikkus ja järjepidevus treeningute korraldamisel.

Sobiva treeneri ülesanneteks on treeningpaikade tagamine treeningrühmale ning treeningute igakordne läbiviimine. Soovitatav on treeningud läbi viia regulaarsetel aegadel ehk igal nädalal kindlaks lepitud ajal ja kohas.

 

 

Treening võiks olla üles ehitatud selliselt, et trenni esimeses pooles keskendutakse treeneri näpunäidetel soojendusele ja tehniliste elementidele. Sellega tagame võimalikult väikese vigastuste hulga trennis ning võistkonna mängukvaliteedi arengu. Teine pool võiks keskenduda mängupraktikale ning viimased viis minutit jätta väikeseks lõdvestuseks. Lõplik treeningu igakordne ülesehitus on treeneri enda otsustada ning vastutada.

Kui treener ei saa ise osaleda, siis on tema ülesandeks määrata endale asendaja ning tagada, et treening saaks piisavalt kvaliteetselt läbi viidud ja osalejad oleksid rahul.

Treeningrühma eelarve kujuneb selliselt, et treeningrühmadesse registreeruvad inimesed tasuvad kuutasu, millest tuleb tasuda väljakurendi kulud ning SportID teenustasu ning ülejäänu makstakse välja treenerile.

 

 

Näide treeneri töötasu kujunemisest:

Rühma registreerub igakuiselt 30 inimest, kuutasuks on näiteks 35€. Rühma kogu eelarve on seega 1050€.  Treener on SportID-s registreeritud teenusepakkujana ning kogub teenustasud enda kontole. Rühma koostamise ja treeningtasude korjamine SportID keskkonnas maksab 10% teenustasu ehk 105€. See summa võetakse treeneri SportID kontolt maha raha väljakandmise hetkel.

Treeningrühma haldamise peamiseks kuluks on väljaku rent, milleks näiteks Hiiu staadioni hinnakirja näitel kulub ühes trennis näiteks 60€ (poole jalgpalliväljaku rent), mis ühes kuus 8 treeningu puhul tähendab kulu 480€. Palgana saab treener välja võtta 1050€ – (105€ + 480€) ehk 465€, millelt tuleb tasuda maksud.

Kontakt:

Kel on soovi hakata Tallinnas eest vedama SportID treeningrühmasid, siis palume sooviavalduse koos lühitutvustusega saata aadressil marti@sportid.ee hiljemalt 25. augustiks.